เพิ่งจะสังเกตุเห็นว่ามันเป็นโฉมตัว ecoboost 2014 ถ้าซ้ำขออภัยนะครับ

ไม่พบ VDO นี้