ไฟหน้าปัดขึ้นแจ้งเตือน (ABS,ถนนลื่น,ทางลาดชัด,เบรค) รบกวนผู้รู้หน่อยครับ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ
ดังรูปในไฟล์แนบครับ